45 - Animaliak

Txakur gazte bat

Txakur txiki gazte bat, bi urtekoa, dohainik emango nuke. Txertoak jarrita ditu.

Telefonoak: 687 355 095