1 - Lana

2 - Etxebizitza

 • 21 - Saldu
 • 22 - Erosi
 • 23 - Errentan hartu
 • 24 - Errentan eman

3 - Salerosketak

 • 31 - Saldu
 • 32 - Erosi

4 - Bestelakoak

 • 41 - Hezkuntza
 • 42 - Kintoen afariak
 • 43 - Jantziak
 • 44 - Bestelakoak - Galdutako gauzak
 • 45 - Animaliak

1 - Lana


12 - Eskaerak

Pertsona eskaintzen da pertsona helduak zaindu edo garbiketa lanak egiteko Pertsona eskaintzen da pertsona helduak zaindu edo garbiketa lanak egiteko. Externa, orduka, gauetan edo ospitaletan gauak egiteko prest. 634 278 198

Zaintza eta etxeko lanak egiteko pertsona eskaintzen da Pertsona serioa eta arduratsua eskaintzen da adineko pertsonak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Interna modura, asteburuetan edo ospitaleko zaintza egiteko. Lanean hasteko prest. 663 488 438

2 - Etxebizitza


22 - Erosi

Apartamentu bila Apartamentu txiki bat bilatzen ari naiz erosteko, Lasarten. Logela batekin nahiko. Igoigailuarekin. Ez dut nahi atikoa ezta lofta ere ez. Nire teléfonoa 660552353 da 660 552 353

Bidali sailkatua
Bidali