1 - Lana

2 - Etxebizitza

3 - Salerosketak

  • 31 - Saldu
  • 32 - Erosi

4 - Bestelakoak

  • 41 - Hezkuntza
  • 42 - Kintoen afariak
  • 43 - Jantziak
  • 44 - Bestelakoak - Galdutako gauzak
  • 45 - Animaliak

1 - Lana


12 - Eskaerak

Pertsona eskaintzen da edozein lanetarako Pertsona eskaintzen da edozein lanetarako: baserrian lan egin, pertsona adinduak zaindu edo kristalak garbitu. 604 341 893

Pertsona eskaintzen da garbiketa lanak edo zaintza lanak egiteko Pertsona eskaintzen da garbiketa lanak eta ume edo pertsona adinduen zaintza lanak egiteko. 604 341 893

Pertsona eskaintzen da pertsona helduak zaindu edo garbiketa lanak egiteko Pertsona eskaintzen da pertsona helduak zaindu edo garbiketa lanak egiteko. Externa, orduka edo gauetan lan egiteko prest. 634 278 198

Pertsona euskalduna eskaintzen da lan egiteko Esperientzia duen pertsona euskalduna eskaintzen da haurrak zaintzeko edo etxek lanak egiteko. Dendari edo garbitzaile bezala ere lan egiteko prest. 677 356 413.

2 - Etxebizitza


21 - Saldu

Garaje marra salgai Euskotren ondoko garajean marra salgai. 687 271 288


24 - Errentan eman

Bi garaje marra alokatzen ditut Urbarte auzoan bi garaje marra alokatzen ditut. 943 376 115

Udarako hilabeteetarako etxea alokatzen da, Punta Umbrian, Huelvan Udarako hilabeteetarako etxea alokatzen da, Punta Umbrian, Huelvan. Bi igerileku eta padel pista ditu. Garajea barne. 943 376 115

Bidali sailkatua
Bidali