1 - Lana

2 - Etxebizitza

3 - Salerosketak

  • 31 - Saldu
  • 32 - Erosi

4 - Bestelakoak

  • 41 - Hezkuntza

1 - Lana


12 - Eskaerak

Adineko pertsonen zaintza egiteko prest Pertsona eskaintzen da adineko pertsonak zaintzeko. Orduka, jaiegunetan, zein asteburuetan. Ospitalean gauak ere egiteko prest . 606 661 048

Zaintza eta etxeko lanak egiteko pertsona eskaintzen da Pertsona serioa eta arduratsua eskaintzen da adineko pertsonak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Interna edo externa bezala. Lanean hasteko prest. 663 488 438

2 - Etxebizitza


24 - Errentan eman

Logela alokatzen da Logela bat alokatzen dugu partekatutako etxe batean, Lasarte-Oria erdialdean. Bi neska bizi gara bertan, eta hirugarrenaren bila gabiltza. 250 euro eta gastuak. 666 320 520

Bidali sailkatua
Bidali