1 - Lana

  • 11 - Eskaintzak
  • 12 - Eskaerak

2 - Etxebizitza

3 - Salerosketak

  • 31 - Saldu
  • 32 - Erosi

4 - Bestelakoak

  • 41 - Hezkuntza
  • 42 - Kintoen afariak
  • 43 - Jantziak
  • 44 - Bestelakoak - Galdutako gauzak
  • 45 - Animaliak

2 - Etxebizitza


23 - Errentan hartu

etxea behar degu etxea behar da lasarten bizi dan familia batentzat. 5 lagun dira senar emazte eta 3 seme alaba. 661 39 62 99

Bidali sailkatua
Bidali