2 - Etxebizitza

3 - Salerosketak

  • 31 - Saldu
  • 32 - Erosi

4 - Bestelakoak

1 - Lana


11 - Eskaintzak

Ileapaindegiko langile bila Usurbilgo ileapaindegi baterako langile bila dabiltza. Esperientziarekin. 35 orduko lanaldia. 619 06 06 85 619 06 06 85


12 - Eskaerak

Zaintza eta etxeko lanak egiteko pertsona eskaintzen da Pertsona serioa eta arduratsua eskaintzen da adineko pertsonak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Interna edo externa bezala. Lanean hasteko prest. 663 488 438

2 - Etxebizitza


24 - Errentan eman

Pisua alokairuan Usurbilen Pisua alokatzen da Usurbil erdigunean. Igogailua du. Bikote batentzat aproposa. Kanpoaldera, handia, altzairuekin. 650 636 588

Bidali sailkatua
Bidali