1 - Lana

2 - Etxebizitza

  • 21 - Saldu
  • 22 - Erosi
  • 23 - Errentan hartu
  • 24 - Errentan eman

3 - Salerosketak

  • 31 - Saldu
  • 32 - Erosi

4 - Bestelakoak

1 - Lana


12 - Eskaerak

Lan bila Lan bila nabil, pertsona zaharrak edo haurrak zaintzeko prest, interna bezala, orduka, gauetan, asteburuetan. Telefonoa: 722 17 81 77. 722 17 81 77

Bidali sailkatua
Bidali