1 - Lana

2 - Etxebizitza

  • 21 - Saldu
  • 22 - Erosi
  • 23 - Errentan hartu
  • 24 - Errentan eman

3 - Salerosketak

  • 31 - Saldu
  • 32 - Erosi

4 - Bestelakoak

  • 41 - Hezkuntza

1 - Lana


12 - Eskaerak

Adineko pertsonen zaintza egiteko prest Pertsona eskaintzen da adineko pertsonak zaintzeko. Orduka, jaiegunetan, zein asteburuetan. Ospitalean gauak ere egiteko prest . 606 661 048

Zaintza eta etxeko lanak egiteko pertsona eskaintzen da Pertsona serioa eta arduratsua eskaintzen da adineko pertsonak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Interna edo externa bezala. 663 488 438

Bidali sailkatua
Bidali