1 - Lana

 • 11 - Eskaintzak
 • 12 - Eskaerak

2 - Etxebizitza

 • 21 - Saldu
 • 22 - Erosi
 • 23 - Errentan hartu
 • 24 - Errentan eman

3 - Salerosketak

 • 31 - Saldu
 • 32 - Erosi

4 - Bestelakoak

 • 41 - Hezkuntza
 • 42 - Kintoen afariak
 • 43 - Jantziak
 • 44 - Bestelakoak - Galdutako gauzak
 • 45 - Animaliak

4 - Bestelakoak


45 - Animaliak

Txakur gazte bat Txakur txiki gazte bat, bi urtekoa, dohainik emango nuke. Txertoak jarrita ditu. 687 355 095

Bidali sailkatua
Bidali