2 - Etxebizitza

 • 21 - Saldu
 • 22 - Erosi
 • 23 - Errentan hartu
 • 24 - Errentan eman

3 - Salerosketak

 • 31 - Saldu
 • 32 - Erosi

4 - Bestelakoak

 • 41 - Hezkuntza
 • 42 - Kintoen afariak
 • 43 - Jantziak
 • 44 - Bestelakoak - Galdutako gauzak
 • 45 - Animaliak

1 - Lana


11 - Eskaintzak

Haurra zaintzeko pertsona bat behar da Ume bat zaintzeko pertsona euskaldun bat behar dut. Astean bi egunetan, 16:45etik 19:15era. 699 232 501


12 - Eskaerak

Adineko pertsonen zaintza egiteko prest Pertsona eskaintzen da adineko pertsonak zaintzeko. Orduka, jaiegunetan, zein asteburuetan. Ospitalean gauak ere egiteko prest . 606 661 048

Lan bila Edozein lan egiteko prest nago: adineko pertsonak zaindu, baserrietan lan egin, portalak garbitu, e.a. Berehala hasteko prest. 604 341 893

Zaintza eta etxeko lanak egiteko pertsona eskaintzen da Pertsona serioa eta arduratsua eskaintzen da adineko pertsonak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Interna edo externa bezala. Lanean hasteko prest. 663 488 438

4 - Bestelakoak


45 - Animaliak

Txakur gazte bat Txakur txiki gazte bat, bi urtekoa, dohainik emango nuke. Txertoak jarrita ditu. 687 355 095

Bidali sailkatua
Bidali