1 - Lana

2 - Etxebizitza

  • 21 - Saldu
  • 22 - Erosi
  • 23 - Errentan hartu
  • 24 - Errentan eman

3 - Salerosketak

  • 31 - Saldu
  • 32 - Erosi

4 - Bestelakoak

  • 41 - Hezkuntza
  • 41 - Kintoen afariak

1 - Lana


12 - Eskaerak

Adineko pertsonen zaintza egiteko prest Pertsona eskaintzen da adineko pertsonak zaintzeko. Orduka, jaiegunetan, zein asteburuetan. Ospitalean gauak ere egiteko prest . 606 661 048

Haurrak zaindu Haurrak zainduko nituzke, ikastolara sartu bitartean. 630 682 716

Zaintza eta etxeko lanak egiteko pertsona eskaintzen da Pertsona serioa eta arduratsua eskaintzen da adineko pertsonak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Interna edo externa bezala. Lanean hasteko prest. 663 488 438

Bidali sailkatua
Bidali