Enpresa txikiak sortzeko laguntzak eska ditzakete interesatuek

Merkataritzaren, ostalaritzaren edo zerbitzu pertsonalen arloan enpresa txikiak sortzeko laguntzak eskatzeko epea ireki du udalak. Urriaren 31ra arte eskatu ahalko dira aipatu laguntza horiek

Lasarte-Orian merkataritzako, ostalaritzako edo zerbitzu pertsonalen prestazioko enpresa berri bat sortu duten pertsona fisiko nahiz juridikoek eskatu ahal izango dute laguntza, betiere oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Aurkezteko epea urriaren 31n amaituko dela jakinarazi du udalak. 

Hiru diru laguntza lerro zehaztu dituzte, honako hauek: 

Lehen lerroko diru laguntzak aurkezteko epea urriaren 31n amaituko da eta honako bost azpi ataletan banatu dute:

 1. Merkataritza-eragin handieneko eremuan kokatutako establezimenduentzat. Lagundu daitekeen gastuaren %60, gehienez 1.500 euro.
 2. Gehieneko Merkataritza Inpaktuaren Eremutik kanpo dauden establezimenduentzat: establezimendu eta ostalaritza- eta merkataritza-jarduera gutxien dituzten udalerriko merkataritza-guneak sustatzeko. Lagundu daitekeen gastuaren %80, gehienez 1.800 euro.
 3. Erretiroa dela-eta negozioa uzten duten pertsonek kudeatzen dituzten establezimenduekin jarraitzeko aukera ematen duten establezimenduetarako. Lagundu daitekeen gastuaren %80, gehienez 1.800 euro.
 4. Aitortutako desgaitasunen bat duen pertsona bat titular duten establezimenduetan. Lagundu daitekeen gastuaren %80, gehienez 2.500 euro.
 5. 55 urtetik gorako pertsona bat titular duten establezimenduetan. Lagundu daitekeen gastuaren %80, gehienez 2.500 euro.

Bigarren dirulaguntza lerroa, berriz, lehen lerroan lortutako dirulaguntzarako osagarri bereziak izango dira, eta horrek ere honako azpi atalak ditu:.

 1. Emakume ekintzaileak. 500 euro.
 2. 30 urtetik beherako gazteak. 500 euro.
 3. Luzaroko langabeak (12 hilabete edo gehiago langabezian). 500 euro.
 4. 0 eta 12 urte bitarteko seme-alabak eta/edo familia-harreran hartutako adingabeak dituzten pertsonak (16 urte, %33ko desgaitasuna edo handiagoa badute), edo mendetasun-egoeran dauden senitartekoak dituztenak, ardurapean badituzte. 500 euro.

Hirugarren diru laguntza lerroak ekintzailetza sustatzea du helburu, eta Coworking espazio bat erabiltzeko laguntza da. Horri ere honako bi azpi ataletan banatu dute:

 1. Lasarte-Oriako ekintzaileek, udalerrian gutxienez urtebete erroldatuta daramatenek eta ofimatikoki gaitutako espazio bat – Normalean Coworking gisa identifikatua – behar dutenek, hasierako fasean enpresa-proiektu bat eta bideragarritasun-plan bat egiteko, 600 eurora arteko laguntza ekonomikoa eskatu ahal izango dute hautatzen duten Coworkingean plaza baten erabilera ordaintzeko, gehienez ere 6 hilabetez. Laguntzak ezin izango du gainditu aldi horretako erabiltzaile-plazaren guztizko kostuaren % 50, ezta ezarritako 600 euroko gehieneko zenbatekoa ere.
 2. Proiektua gauzatzen bada jarduera-mota dela-eta Coworkingeko espazioaren erabilerarekin aldi baterako bateragarria den enpresa bat sortuta, laguntza 1.200 eurora arte handitu ahal izango da, gehienez ere 12 hilabeteko iraupenarekin, eta aldi horretan sartuko dira hasierako, azterketako eta plangintzako fasearen 6 hilabeteak eta abian jartzeko ondorengo fasearen 6 hilabeteak. Laguntzak ezin izango du gainditu aldi horretako erabiltzaile-plazaren kostu osoaren % 50, ezta ezarritako gehienekoa ere.

Euskararen erabilera eta sustapena

Hizkuntzari dagokionez, hau jasotzen da betekizun gisa: “Establezimenduaren errotulazio nagusiak, establezimenduaren izen bereziaz gain, garatu beharreko jardueraren berri ematen duen hitzen bat duenean, hitz hori, gutxienez, euskaraz jaso beharko da, eta haren grafiak ezin izango du beste hizkuntzei aplikatutakoa baino garrantzi txikiagoa edo nabarmenagoa izan.”  Hala, Sozioekonomia Sailak onuradunari Euskara Sailarekin hitzordu bat hitzartzea proposatuko dio, establezimendurako zer zerbitzu eta laguntza jaso ditzakeen argi eta zuzenean jakiteko.                            

Banatu gabe geratutako dirulaguntzak

Deialdian esleitutako kreditua nahikoa balitz aurkeztutako laguntzei erantzuteko, eman gabeko zenbatekoa banatu egingo dela iragarri du udalak. Eskatutako dirulaguntzen onuradun guztien artean egingo da banaketa,  aurkeztutako eta onartutako guztizko gastuarekin proportzionala den banaketa prozedura jarraituz. Emandako dirulaguntzaren %20 emango zaie gehienez, eta ez da onartuko, inolaz ere, proiektuak neurriz gain finantzatzea.

Finantza daitezkeen gastuak hauek dira:

 1. Enpresa eratzeko gastuak: irekiera-lizentzia, jarduera-lizentzia, negozioa abian jartzeko nahitaezko beste tasa batzuk, notario- eta erregistro-gastuak.
 2. Errentamenduko gastuak, alokairu-kuotak.
 3. Gizarte Segurantzako langile autonomoen araubide bereziko kotizazioaren ordainketari dagozkion kuotak.
 4. Lokala egokitzeko gastuak, altzari, makina edo ekipo tekniko edo informatikoetan inbertitzeko gastuak izan ezik.
 5. Jarduerarekin zuzenean lotutako energia-kontsumoen (argia eta gasa) eta ur-kontsumoen gastuak.
 6. Langileak kontratatzeko gastuak. Nominak eta Gizarte Segurantzako kotizazioak.
 7. Jarduera abian jartzeko eta administrazio-kudeaketa egiteko aholkularitza- eta kudeaketa-gastuak.

Bereziki, laguntzen hirugarren lerroan: Aukeratutako coworkingaren erabilera-kuotengatiko gastua.

Programa honetan aurreikusitako laguntzak ezingo zaizkio diruz lagundutako gastu berengatik jasotako beste ezein laguntzari metatu. Gainera, negozioaren bideragarritasuneko programa bat aurkeztu beharko dute interesatuek. Informazio gehiago nahi duenak, udalaren webgunean edo enplegu-dinamizatzailearekin jarri behar du harremanetan, honako bide hauetan:943- 37 61 79 telefono zenbakian, edota avila@lasarte-oria.eus helbidera idatzita.